Zadzwoń lub napisz: +44 (0) 203 865 7964 |info@seperacollege.com Blog
  • Login
  • Sign Up

AAT Poziom 3 – Ethics for Accountants – Moduł 5/6

£160.00£250.00

SKU: 4820 Kategoria:

Opis

Etyka dla księgowych

Ta część ma na celu zapewnienie, że uczniowie doskonale rozumieją, dlaczego księgowi muszą postępować etycznie, zasady etycznej pracy, co oznacza etyczne zachowanie w pracy oraz kiedy i jak podejmować działania w związku z nieetycznym zachowaniem i czyny nielegalne.

Studenci zapoznają się z podstawowymi aspektami kodeksu etycznego księgowych w odniesieniu do ich pracy jako techników księgowości, czego przykładem jest Kodeks etyki zawodowej AAT. Zrozumieją zasady etyczne dotyczące uczciwości, obiektywizmu, kompetencji zawodowych i należytej staranności oraz zachowania zawodowego i poufności, a także nauczą się stosować te zasady do analizy i oceny etycznych sytuacji w pracy. Zrozumieją również, że etyczne postępowanie wywodzi się z podstawowych wartości osobistych i organizacyjnych, takich jak uczciwość, przejrzystość i sprawiedliwość, a także z etyki zawodowej. Zrozumienie ram koncepcyjnych zasad, zagrożeń i zabezpieczeń zawartych w kodeksie etycznym, a także jego procesu rozwiązywania konfliktów etycznych, umożliwi uczniom zastosowanie systematycznego podejścia do problemów etycznych, które mogą napotkać. Podczas studiowania tej części uczniowie będą zatem rozwijać umiejętności analizowania problemów i oceniania „właściwego” i „złego” zachowania w danym kontekście. Będą również w stanie zidentyfikować alternatywne sposoby postępowania w celu rozwiązania problemu etycznego i wybrać najbardziej odpowiednie działanie w danych okolicznościach. Przepisy dotyczące prania pieniędzy oznaczają, że księgowi mogą być narażeni na odpowiedzialność prawną za zachowanie ciszy w określonych okolicznościach lub za poinformowanie niewłaściwej osoby o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Studenci dowiedzą się, kiedy i jak mają zastosowanie przepisy dotyczące prania pieniędzy i jakie będą ich obowiązki. Dowiedzą się także o zgłaszaniu do władz podejrzeń o pranie pieniędzy. W pewnych innych okolicznościach może być właściwe, aby księgowy zgłosił, „zabrał głos” lub zawiadomił o nieetycznym postępowaniu. Studenci rozumieją również podstawę i charakter etycznych obowiązków księgowego w zakresie utrzymania zrównoważonego rozwoju w ich organizacji.

Efekty kształcenia:

  1. Zrozumienie potrzeb etycznego działania,
  2. Zrozumienie znaczenia kodeksu etycznego dla zawodowych księgowych w pracy księgowego,
  3. Rozpoznanie, jak postępować etycznie na stanowisku księgowym,
  4. Określenie działań, które należy podjąć w związku z nieetycznym zachowaniem lub działaniami niezgodnymi z prawem.

Informacje dodatkowe

Type of Course

classroom, webinair, online

About

The AAT Accounting qualification provides the perfect pathway to a successful career in finance and accountancy. We are one of the UK’s leading AAT providers and offer students a unique mix of practical expertise with vital theoretical teaching. Whether you’re a school-leaver, re-training or returning to work, our courses offer the ideal route into accountancy.

Sepera College, 28-29 The Broadway, no:1 Ealing Broadway, London, W5 2NP

+44 (0) 203 865 7964

info@seperacollege.com

Najnowsze wiadomości

top
Sepera College. All rights reserved.